Kastrera hund

Att bestämma sig huruvida du ska kastrera din hund eller inte kan vara en mycket knepigt fråga. Vissa anser att vi idag kastrerar hundar alldeles för ofta och att detta så pass komplicerade ingrepp inte bör tas för lätt på.

Det är därför viktigt att rådfråga med en veterinär kring kastrering. Nedan hittar du aktörer som erbjuder snabbt och smidig rådgivning direkt i telefonen.

kastrera hund

Vad är det?

Kastrering av hundar är ett kirurgiskt ingrepp där testiklarna tas bort. Det förekommer även kastration av tikar och då tas istället livmoder och äggstockar bort. Syftet med en kastrering är i grund och botten att stoppa parning men det kommer även andra positiva effekter som ett lugnare beteende, revirmarkering och stress.

Som alternativ till det kirurgiska ingreppet finns även kemiska ingrepp där ett chip implementeras i hunden. Dessvärre är effekten tidsbegränsad, en vanlig period är 6 till 12 månader.

Anledningar

Anledningarna till att kastrera en hund är flera och majoriteten av de ingrepp som genomförs har som önskad effekt att få en lugnare och mer stressfritt djur. Det finns däremot en rad andra positiva effekter och fördelar med att genomföra dessa ingrepp, här kommer några.

Förändrat beteende

En hund som blir kastrerad kan förändra sig till det bättre. Ofta handlar det om aggressiva hundar som blir allt lugnare och inte länge behöver markera revir.

Prostatabekymmer

Äldre hundar kan uppleva prostataproblem och en kastrering kan helt utesluta dess problem. Det är en långsiktigare fördel och du bör väga in de kortsiktiga konsekvenserna först.

Kostnad för kastration

Priset för att kastrera hund varierar och beroende på en del olika faktorer. Det första som skiljer är om du önskar kastrera en hanhund eller tik. För sistnämnda är det ett mer komplicerat ingrepp som kräver mer moment och också tar längre tid. Det andra som påverkar är vikten på din hund, en tyngre hund kan vara mer komplex och kräver även där mer tid. För en mer exakt prisbild kan du rådfråga med en veterinär i mobilen.

Uppskattad kostnad för kastering hund:

  • Hanhund (under 10 kg) – 2500 kr
  • Hanhund (över 10 kg) – 3000 kr
  • Hanhund (30 kg +) – 4000 kr
  • Tik – 6000 kr

Hur går det till?

Som nämnt handlar det för hanhundar att plocka bort testiklarna. För tikar tas äggstockar och livmoder bort, det ingreppet är något mer komplicerat. För respektive görs ett snitt på magen/undersidan och hunden är nedsövd samt har fått smärtstillande under ingreppet.

Före kastrationen

Innan ingreppet ska du tvätta din hund, det rekommenderas att göras 1-2 dagar innan. Syftet med detta är att ha så god hygien som möjligt vid ingreppet, allt för att minska riskerna för infektioner. Kvällen innan ska hunden även fasta, det är för att undvika kräkningar i samband med sövningen.

Under kastrationen

Under ingreppet är din hund sövd och har även fått smärtstillande. Du som hundägare kan ofta vänta på kliniken och när allting är klart kommer din älskade kompis att vakna upp nedbäddad i ett separat rum. Generellt sätt är ingreppen väldigt lugna och majoriten får åka hem samma dag.

Efter kastrationen

Efter ingreppet kommer din hund att vara skydd och lite öm. Det är då viktigt att du följer veterinärens rekommendationer. Ofta innefattar det att se över stygnen samt inte anstränga hunden för mycket. Inom loppet av två veckor kommer däremot hunden att vara helt återställd. Skulle det under denna tid uppstå infektioner, svullnader eller blödningar är det viktigt att kontaktar en veterinär och får rådgivning.

Biverkningar vid kastrering av hund

Efter att operationen är klar och din hund har återhämtat sig är det en del som upplever biverkningar. Det är tyvärr något som kan uppstå vid alla medicinska ingrepp, både för människor och hundar.

Biverkningar vid kastrering hund:

  • Det finns en risk för ökad aptit, vilket kan göra att din hund både går upp i vikt och tänker mer på mat
  • En positiv effekt är att en kastrerad hund blir lugnare, ibland kan det däremot slå över och en del kan uppleva sin hund som slö
  • Vissa rapporterar även depression som följd av den minskade sexuella aptiten

Vanliga frågor

Det finns ingen definitivt svar på den frågan. Snarare handlar det om anledningen till att du väljer att kastrera. Ta kontakt med en veterinär för rådgivning.