Skrivet av:
Marianne Svensson

Marianne är ansvarig redaktör och produkttestare. Med över 10 års erfarenhet av att bedriva kennel-verksamhet har hon djupgående kunskap framförallt inom hundar.

Kattlucka med chip

För att slippa få in andra katter än dina egna eller andra djur utifrån så finns det kattluckor
med chip. Dessa har kommit att bli mycket populära idag då de ger dig ökad kontroll över
luckan så att du vet att enbart din katt eller dina katter kan komma in och ut som de vill. Det
finns flera olika typer av luckor med chipfunktion och priserna varierar beroende på dess
funktioner.


Sureflat Microship Connect –

En modern och uppkopplad lucka

  • Prisvärd
  • Koppla till app
  • Snygg design
  • Köpa hub separat

Sureflat Microship Connect är en modern och omtyckt kattlucka som har både chip och annan tekniskt funktionalitet. Luckan i sig är 21 x 21 cm och lucköppningen är 14,2 x 12,0 cm. Den noterar givetvis alla in respektive utgångar i en app. För att kunna styra den på distans behöver man även köpa till en Hub, som kopplar ihop luckan med din telefon. Luckan läser av din katts individuella microchip och släpper på så sätt inte in obehöriga katter i ditt hem.

Handla hos:

* Om priser synliga reserverar vi för att butiken kan uppdatera snabbare än vår prisrobot.

Så fungerar kattluckor med chip

En kattlucka med chip är inte speciellt komplicerad och har många smarta funktioner. De allra viktigaste som vi valt att fokusera dessa testar på är sensor, platsindikator, minne, storlek och timer.

Sensor

Kattluckan är försedd med en liten sensor. Denna sensor drivs av batteri och kan känna av
chip som finns i närheten. När den då känner av rätt chip för rätt katt så kommer luckan gå
att öppna. Den öppnar dock inte sig själv utan låses upp, så att katten själv tar sig in precis
som vid en vanlig lucka.

För att luckan ska kunna känna av just din katt så ställer du in det på sensorn. Håll katten så
nära sensorn som det krävs, tryck på displayen så att luckan lär sig det nya chippet – och
sedan är det klart. Chippet sitter i kattens nacke eller på det halsband som katten bär.

Platsindikator

Det finns både digitala och manuella indikatorer. Den digitala indikatorn registrerar kattens
chip och kan därmed berätta för dig huruvida din katt befinner sig inomhus eller utomhus.
En manuell indikator brukar vara en pil som roterar och sedan pekar åt det håll som katten
senast har gått åt, vilken den då gör i samband med att katten går igenom luckan. Detta är
en nackdel för dig som har mer än en katt eftersom det inte säger dig vilken av katterna som
gick åt vilket håll.

Minne

Det kan vara värt att kontrollera hur stort minne luckan har, i synnerhet om du har flera katter
som ska använda luckan. Det upptar nämligen en del minne att programmera in alla katters
chip.

Storlek

Innan du bestämmer dig för vilken kattlucka med chip som du ska köpa så måste du
kontrollera att storleken passar din katt, eller dina katter. Det finns nämligen en mängd olika
storlekar på luckorna. Det är inte roligt att montera en lucka som katten knappt kommer
igenom, för att sedan behöva byta den. För väldigt stora katter så kan det kanske passa
bättre med en hundlucka istället.

Timer

Vissa kattluckor har en timerfunktion som gör att du i förväg kan ställa in när kattluckan ska
vara öppen eller stängd för passage. Vill du exempelvis att katten ska hålla sig inne under
tiden på dygnet som det är ökad trafik ute, så kan du ställa in den tiden och därmed
förhindra att katten tar sig ut trots chipfunktion.